Mangler strøm til elektrifisering av havner

Mangler strøm til elektrifisering av havner!

Det første vi undersøker når vi får forespørsel om landstrømsanlegg, er om det er nok energi og nok tilførselskapasitet til havna/havneområdet.

Flere steder viser det seg at det er nok energi, men at det mangler overføringskapasitet – det vil si at linjekapasiteten er for liten.

Dette er en stor utfordring, fordi å øke linjekapasiteten ofte kan ta svært mange år, bl.a. på grunn av mulig konsesjonsbehandling. Dette medfører at implementering av landstrøm/elektrifisering av havner tidsmessig kan bli en stor utfordring i forhold til nasjonale og internasjonale mål og krav.

Les også følgende artikkel:

https://www.nrk.no/hordaland/fryktar-det-kan-bli-kamp-om-straumen_-_-urovekkande-1.14711196

 

 


Arne Loland