Om Landstrøm

Et stort cruiseskip som ligger til kai i 8 timer slipper ut like mye NOx som 10 000 personbiler som kjører fra Oslo til Trondheim. NOx utslipp fra et stort cruiseskip ved kai i 8 timer tilsvarer det årlige utslippet fra ca. 700 personbiler.

Landstrøm

Landstrøm er tilførsel av strøm fra land til et skip som ligger til kai. På den måten slipper man å produsere strøm med forurensende generatorer om bord. Landstrøm krever installasjoner og investeringer på land og på skipene. I tillegg kreves tilførsel av nok strøm til havna. Landstrøm er aktuelt for blant annet cruiseskip som ligger noen timer i en lokal havn, godsskip og supplyskip.

Standarder

Standarden for landstrøm er etablert av alle de tre standardiseringsorganene, ISO, IEEE og IEC. Det er utarbeidet en standard for høyspent landstrøm (ISO/IEC/IEEE 80005- 1:2012) og en standard for lavspent landstrøm (IEC PAS 80005-3:2014). Standardene gjør det mulig for skip å tilkoble seg landstrøm og sømløst skifte fra hjelpemotorer om bord til elektrisk kraft fra land.

Vil du vite mer?