Din Partner i Havna

MilieuPort er spesialist på infrastruktur og installasjon av landstrøm og ønsker å bruke kompetansen vår til å legge til rette for det grønne skiftet og regjeringens klimamål. I nært samarbeid med kundene og partnerne våre skal vi utvikle løsninger som neste generasjon kan være stolte av. Sammen med deg som kunde skal vi skape en bærekraftig løsning for nettopp din havn.

SmartPort – generisk software for elektronisk havneadministrasjon

SmartPort sitt grensesnitt kobler alle systemene til havna inn i ett grensesnitt og automatiserer en rekke prosesser, inkludert betaling og booking.

Planlegging, engineering
og drift av Landstrømanlegg

MilieuPort tilbyr skreddersydde løsninger for havna og de tjenestene havna ønsker å levere. MilieuPort bistår helt fra mulighetsstudie til drift.

Gjenvinning av maritimt
avfall fra skip

MilieuPort tilbyr løsninger for: mottak og gjenvinning av Slop, Sludge, Organisk avfall, metall, treverk, farlig avfall og rensing av slop og sludge.

ASPoS (At Sea Power Supply)

MilieuPort leverer landstrøm til skip på svai. Gjennom MilieuPort-systemet ASPoS får skip som ligger i havnebassenget levert landstrøm.