Flora og Halden Havn


MilieuPort formet og leverte søknad til Enova om tilskudd til landstrøm for Flora Hamn og Halden Havn. Begge havner fikk innvilget tilskudd. Flora Hamn etablerer landstrømanlegg ved Fugleskjærskaien og ved en kai tilknyttet Fjord Base på Botnastranda. Ved Fugleskjærskaien kan opp til 6  fartøyer knytte seg til landstrøm ved tre tilkoblingspunkt, mens på Botnastranda kan

Milieuport går internasjonalt


Daglig leder i MilieuPort, Arne Loland, besøkte i 2019 Kenya som konsulent for den Internasjonale Maritime Organisasjonen – IMO. Oppdraget, som ble initiert av Kenya Department of Transport – State Department of Shipping and Maritime, var å analysere og gi anbefalinger om mulighetene for landstrømtilkobling ved havnene i Mombasa og Lamu. Mombasa er en av

Landstrøm Cruiseport Geirangerfjord – Hellesylt Cruiseterminal


I høst sendte MilieuPort inn søknad om tilskudd fra ENOVA til landstrømanlegg ved Hellesylt Cruiseterminal ved Cruiseport Geirangerfjord på vegne av Stranda kommune: Det skal etableres et landstrømanlegg ved cruiseterminalen i Hellesylt (en del av Cruiseport Geirangerfjord), Denne vil ligge på kaiområdet, i bakkant av kaien. Det blir et tilkoblingspunkt på kaien. I tillegg vil det bli etablert

LANDSTRØM


På tide å tenke på landstrøm!   Det er store utfordringer knyttet til utslipp av drivhusgasser og lokal luftforurensing tilknyttet skipsfart. Nye direktiver internasjonalt og fra EU krever at det i fremtiden skal kunne leveres landstrøm til skip i havn. Dessverre er det ikke sikkert at alle havner er klare for denne oppgaven. MilieuPort tilbyr

MilieuPort


  MilieuPort AS er et selskap med forretningskontor i Stranda kommune, nærmere bestemt i Hellesylt. MilieuPort AS arbeider for å øke miljøforståelsen og redusere miljøpåvirkninger i havner og havneområder. MilieuPort utvikler og selger system og utstyr innen miljøteknologi og tilbyr installasjon og drift av miljøløsninger til terminaler, havner og havneområder. MilieuPort tilbyr løsninger på følgende områder: