MilieuPort går internasjonalt

Daglig leder i MilieuPort, Arne Loland, besøkte i 2019 Kenya som konsulent for den Internasjonale Maritime Organisasjonen – IMO.

Oppdraget, som ble initiert av Kenya Department of Transport – State Department of Shipping and Maritime, var å analysere og gi anbefalinger om mulighetene for landstrømtilkobling ved havnene i Mombasa og Lamu. Mombasa er en av Øst-Afrikas største havner, mens Lamu er en helt ny havn, åpnet for trafikk i desember 2019.