PÅ TIDE Å SE PÅ AVFALLSHÅNDTERINGEN!

PÅ TIDE Å SE PÅ AVFALLSHÅNDTERINGEN!

Ifølge de kommende endringer «Avfallsdirektivet» for havner, så vil avfallsmottakers, dvs. havnens, MARPOL-oppgaver være:

 • FJERNE AVFALL
 • REGISTRERE AVFALL
 • BEHANDLE AVFALL
 • RENSE VANN
 • RAPPORTERE TIL IMO

MilieuPort kan tilby leveranse, installasjon og igangsetting av

MOTTAKS- OG RAFFINERINGSANLEGG FOR OLJEAVFALL

PROSESSERINGSSYSTEM FOR OLJEAVFALL (SLOP OG SLUDGE)prosseseringoljeavfall

ANLEGGETS OPPGAVE:

–          SEPARASJON OG GJENVINNING AV OLJE

–          BEHANDLING OG RENSING AV VANN

FØRST: INNSAMLING AV OLJEAVFALL FRA FARTØYER ETC

DERETTER: OLJERESTER LAGRES I LAGERTANGER OG DERIFRA PUMPES TIL EN DAGTANK HVOR MAN TILFØRER TILSETNINGSSTOFFER OG VANNDAMP FOR Å FORETA EN EMULSJON OG MULIGGJØRE SEPARASJON AV OLJE, VANN, PARTIKLER OG FASTE GJENSTANDER.sluddgeoilrecovery

EN SERIE AV VELPRØVDE TEKNOLOGIER BRUKES FOR:

 • FILTRERING
 • DEKANTERING
 • SENTRIFUGERING
 • SEPARERING

AV OLJEAVFALL OG OLJERESTER. KAN OGSÅ BRUKES FOR OLJEFORURENSET SAND ETC.

FLEKSIBEL LØSNING FOR HØYEST MULIG EFFEKT OG LØNNOMHET:

 • TRENGER LITEN PLASS OG PERSONELL
 • MODULERBAR OG SKALERBAR
 • UTVUNNET OLJE ER HEAVY FUEL OIL (HFO) (SALGBAR)
 • SLUDGE KAN GJENBRUKES I DAMPGENERERINGEN
 • MAN KAN LEGGE TIL MINIRAFINERIER FOR PRODUKSJON AV DIESEL OG BENSIN FOR Å OPRIMERE PROFITT.

MODULBASERT SYSTEM

HVER MODUL RENSER 46 KUBIKKMETER PER TIME, MEN KAN TILPASSES HØYERE ELLER LAVERE VOLUM

INSTALLERES TIL VANLIG I 2X 40 FT KONTEINERE (+ LAGERTANK(ER) OG DAGTANK. I TILLEGG TRENGES LAGERPLASS FOR TILSETTINGSSTOFFER ETC.

VANNET RENSES TIL MINDRE ENN 5 PPM OG KAN TØMMES I HAVET

UTVUNNET OLJE ER HFO/BUNKEROLJE, ET KOMMERSIELT PRODUKT

EFFEKTIV OPERASJON

MED INTEGRERT LABORATORIE FOR ANALYSE AV MOTTATT OLJEAVFALL, SAMT OLJE OG VANN SOM KOMMER UT

LAVT ENERGIFORBRUK

MILJØFORDELER:

RESIRKULERER OLJEAVFALL TIL KOMMERSIELLE PRODUKTER

LAVT ENERGIFORBRUK

NULL UTSLIPP

ORGANISKE TILSETTINGSSTOFFER

MULIGHETER FOR Å RESIRKULERER SLUDGE TIL ENERGI

UTSKILT VANN ER GODT INNENFOR 5 PPM, SOM ER EUROPEISK STANDARD

MARPOL REGISTRERT

MilieuPort tilbyr løsninger for mottak og behandling av alle typer avfall.

Ta kontakt på mail@milieuport.no

Eller telefon 99101020 – Arne Loland


Arne Loland