Mangler strøm til elektrifisering av havner


Mangler strøm til elektrifisering av havner! Det første vi undersøker når vi får forespørsel om landstrømsanlegg, er om det er nok energi og nok tilførselskapasitet til havna/havneområdet. Flere steder viser det seg at det er nok energi, men at det mangler overføringskapasitet – det vil si at linjekapasiteten er for liten. Dette er en stor

Bygger landstrømanlegg til 44 skip i Båtsfjord – og MilieuPort gjorde det mulig!


Da Enova forrige uke kunngjorde tilskuddene i tredje utlysingsrunde for landstrøm gikk hele 25 millioner til Båtsfjord Havn. I følge det statlige selskapet det største enkelttilskuddet så langt. Vi har mange anløp både innen gods og fiskeri, sier Øystein Jørgensen, havnesjef i Båtsfjord til skipsrevyen.no. I følge Jørgensen har havnen over 2000 anløp i året

Sjøfartsdirektoratet inviterte MilieuPort til foredrag om landstrøm


Onsdag 8. februar var MilieuPort invitert til Sjøfartsdirektoratet for å fortelle om landstrøm, utfordringer og muligheter. Daglig leder i MilieuPort, Arne Loland, reiste i forrige uke til Haugesund og Sjøfartsdirektoratet. Bakgrunnen var at han var invitert av Sjøfartsdirektoratets Avdeling for regelverk og internasjonalt arbeid. Foredraget ble meget godt mottatt, og det fulgte flere spørsmål etter

Landstrøm Cruiseport Geirangerfjord – Hellesylt Cruiseterminal


I høst sendte MilieuPort inn søknad om tilskudd fra ENOVA til landstrømanlegg ved Hellesylt Cruiseterminal ved Cruiseport Geirangerfjord på vegne av Stranda kommune: Det skal etableres et landstrømanlegg ved cruiseterminalen i Hellesylt (en del av Cruiseport Geirangerfjord), Denne vil ligge på kaiområdet, i bakkant av kaien. Det blir et tilkoblingspunkt på kaien. I tillegg vil det bli etablert

På tide å tenke på landstrøm!


På tide å tenke på landstrøm! Det er store utfordringer knyttet til utslipp av drivhusgasser og lokal luftforurensing tilknyttet skipsfart. Nye direktiver internasjonalt og fra EU krever at det i fremtiden skal kunne leveres landstrøm til skip i havn. Dessverre er det ikke sikkert at alle havner er klare for denne oppgaven. MilieuPort tilbyr å

PÅ TIDE Å SE PÅ AVFALLSHÅNDTERINGEN!


PÅ TIDE Å SE PÅ AVFALLSHÅNDTERINGEN! Ifølge de kommende endringer «Avfallsdirektivet» for havner, så vil avfallsmottakers, dvs. havnens, MARPOL-oppgaver være: FJERNE AVFALL REGISTRERE AVFALL BEHANDLE AVFALL RENSE VANN RAPPORTERE TIL IMO MilieuPort kan tilby leveranse, installasjon og igangsetting av MOTTAKS- OG RAFFINERINGSANLEGG FOR OLJEAVFALL PROSESSERINGSSYSTEM FOR OLJEAVFALL (SLOP OG SLUDGE) ANLEGGETS OPPGAVE: –          SEPARASJON OG

LANDSTRØM


På tide å tenke på landstrøm!   Det er store utfordringer knyttet til utslipp av drivhusgasser og lokal luftforurensing tilknyttet skipsfart. Nye direktiver internasjonalt og fra EU krever at det i fremtiden skal kunne leveres landstrøm til skip i havn. Dessverre er det ikke sikkert at alle havner er klare for denne oppgaven. MilieuPort tilbyr

Alternative drivstoffkilder for skip


Alternative drivstoffkilder for skip Nasjonalt og internasjonalt er det et stort fokus på reduksjon av forurensing. Også innen skipsfart er det mer miljøvennlig tenkning og et økende trykk for å redusere utslipp. De aller fleste av dagens fartøyer bruker det vi kaller marint drivstoff. Det finnes flere typer marint drivstoff, såkalt bunkers. Tungolje, ofte kalt

MilieuPort


  MilieuPort AS er et selskap med forretningskontor i Stranda kommune, nærmere bestemt i Hellesylt. MilieuPort AS arbeider for å øke miljøforståelsen og redusere miljøpåvirkninger i havner og havneområder. MilieuPort utvikler og selger system og utstyr innen miljøteknologi og tilbyr installasjon og drift av miljøløsninger til terminaler, havner og havneområder. MilieuPort tilbyr løsninger på følgende områder: