LANDSTRØM

På tide å tenke på landstrøm!

Utslipp Hellesylt    Fotograf: Arne Inge Tryggestad
Utslipp Hellesylt Fotograf: Arne Inge Tryggestad

 

Det er store utfordringer knyttet til utslipp av drivhusgasser og lokal luftforurensing tilknyttet skipsfart. Nye direktiver internasjonalt og fra EU krever at det i fremtiden skal kunne leveres landstrøm til skip i havn. Dessverre er det ikke sikkert at alle havner er klare for denne oppgaven.

MilieuPort tilbyr å utvikle individuelle løsninger basert på

  • Deres havns behov og forutsetninger
  • Deres havns størrelse og infrastruktur
  • Deres havns muligheter og organisering
  • Finansieringsløsninger (ENOVA etc.)

Milieuport AS tilbyr interaktive og bærekraftige løsninger for drift av havn og landstrømanlegg

Ta kontakt på mail@milieuport.no

Eller telefon 99101020 – Arne Loland

 


Arne Loland