Hvorfor Digitalisering av Havn er det viktigste Miljøtiltaket vi kan gjøre

Det er i dag mange prosseser som er manuelle og tidskrevende, samtidig kan de være farlige og ha store miljøkonsekvenser. Ved å digitalisere og automatisere kan havna bli mere kostnadseffektiv og sikker.

 

Når det gjelder forurensing både i form av CO2 og NOx er spesielt energikilden til skipet området som kan optimaliseres. Da skip i havn har store utslipp av klima og miljøgasser ved egengenerering av energi. Ved å tilby et automatisert system for tilkobling av landstrøm kan både driftskostnader og miljøutlsipp reduseres. Dette gir en postiv effekt for alle parter. Når først slike oppgraderinger skal til er det store ekstragevinster ved å digitalisere hele verdikjeden og operasjonen av havnen slik at man kan ta ut andre positive gevinster. f.eks. automatisk betaling av anløpsavgift og kaivederlag, kontroll over ISPS-soner osv.

 

MilieuPort har lang erfaring fra havnedrift, drift og IT, og har løsninger for de utfordringene som den modere havna møter, vil du ha mer informasjon kontakt oss


Arne Loland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.