Flora og Halden Havn


MilieuPort formet og leverte søknad til Enova om tilskudd til landstrøm for Flora Hamn og Halden Havn. Begge havner fikk innvilget tilskudd. Flora Hamn etablerer landstrømanlegg ved Fugleskjærskaien og ved en kai tilknyttet Fjord Base på Botnastranda. Ved Fugleskjærskaien kan opp til 6  fartøyer knytte seg til landstrøm ved tre tilkoblingspunkt, mens på Botnastranda kan

Milieuport går internasjonalt


Daglig leder i MilieuPort, Arne Loland, besøkte i 2019 Kenya som konsulent for den Internasjonale Maritime Organisasjonen – IMO. Oppdraget, som ble initiert av Kenya Department of Transport – State Department of Shipping and Maritime, var å analysere og gi anbefalinger om mulighetene for landstrømtilkobling ved havnene i Mombasa og Lamu. Mombasa er en av