Bygger landstrømanlegg til 44 skip i Båtsfjord – og MilieuPort gjorde det mulig!

Da Enova forrige uke kunngjorde tilskuddene i tredje utlysingsrunde for landstrøm gikk hele 25 millioner til Båtsfjord Havn. I følge det statlige selskapet det største enkelttilskuddet så langt.

  • Vi har mange anløp både innen gods og fiskeri, sier Øystein Jørgensen, havnesjef i Båtsfjord til skipsrevyen.no.

I følge Jørgensen har havnen over 2000 anløp i året av fartøy over 60 meter.

  • Legger du til fiskerifartøyene er vi oppe i 10 000 anløp i året, anslår Jørgensen.

Han understreker at den store bevillingen er gitt på bakgrunn av faktiske, dokumenterbare tall og anløp registrert i tidligere år.

Med tilskuddet fra Enova skal det bygges landstrømanlegg som vil kunne betjene 44 skip av gangen. I følge havnesjefen er det sjelden det er noe færre enn 30 skip til kai i Båtsfjord om gangen.

2018

  • Fordi kaia er plassert som den er har vi både et utslippsproblem og et støyproblem i Båtsfjord sentrum, sier Jørgensen. Med landstrømanlegg på plass håper han at både norske og utenlandske skip vil kunne skru av hjelpemotorene.

I følge Jørgensen er planleggingen av landstømanlegget allerede i gang, de har en frist å holde overfor Enova, og anlegget skal være oppe og gå i løpet av 2018. Samtidig holder Kystverket på med å mudre for å gjøre havnen dypere, også det skal være ferdig i 2018. Dybden på havnen i Båtsfjord vil dermed øke fra fire meter til syv eller ni meter.

  • Utdypningen kom i grevens tid, og Kystverket gjør en formidabel jobb. Båter, særlig de norske, blir stadig dypere påpeker havnesjefen som i løpet av neste år kan se frem til både å ha landstrøm og tryggere adkomst til kaiene.

Les mer om det her:

https://www.skipsrevyen.no/aktuelt/bygger-landstromanlegg-til-44-skip-i-batsfjord/510599

Båtsfjord havn illustrasjonsfoto: Kystverket


Arne Loland